Facket också en möjlighet att träffa nya vänner

Vår tids fackförbund står upp för sina medlemmar i ur och skur. Medlemmarna i de olika förbunden kan helt lita på att deras röster blir hörda genom fackets gemensamma stämma. Förutom arbetsplatsfrågor som lön, villkor och arbetsmiljö är det många fackförbund som satsar på ett socialt engagemang hos sina medlemmar.

Många fackförbund anordnar med jämna intervaller träffar eller tillställningar som deras medlemmar är välkomna att delta vid. Ett exempel på en sådan träff kan vara en bussutflykt, en middag eller någon annan social samvaro som facket gärna ser som en möjlighet att träffa sina medlemmar på.

Det är inte alla fackförbund som anordnar denna typ av sociala event men en stor andel av förbunden har detta ståendes på sin agenda. Som medlem ges du möjlighet att delta i sociala sammanhang och samtidigt träffa andra medlemmar och utbyta erfarenheter. Ett sådant event behöver inte alls handla om arbetsrelaterade frågor utan kan helt syfta på en trevlig och social samvaro.

Om du är osäker på vilket fackförbund eller a-kassa du ska tillhöra kan du jämföra på fackförbund.nu.

För att kunna delta i dessa sammankomster krävs det så klart att du är medlem. Ibland tar förbunden ut en avgift för dessa träffar men ibland är de kostnadsfria. Att både få tillgång till expertis inom arbetsfrågor och möjlighet till trevliga tillställningar är verkligen detsamma som att förena nytta med nöje.